Kancelaria Prawna Szczecin: kompleksowa pomoc prawna z zakresu administracji

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

Pozwól nam zostać Twoim przewodnikiem po biurokracji!

Prawo administracyjne i sprawy z nim związane niechlubnie cieszą się opinią niezwykle przewlekłych oraz niezrozumiałych. W tej relacji obywatel – organ administracji publicznej, bardzo często to obywatel ma poczucie bezsilności i bycia „tą słabszą stroną”. Tak nie musi być! Korzystając, z usług naszej Kancelarii pomożemy Ci przejść przez ten cały proces.

Prawo administracyjne obejmuje bardzo szeroki zakres spraw, ale dzięki doświadczeniu naszych radców prawnych w wielu problemach jesteśmy gotowi świadczyć pomoc.

Kancelaria Prawna Szczecin: kompleksowa pomoc prawna z zakresu administracji

Sprawy administracyjne, w których Ci pomożemy:

  • 👉 sprawy przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS): zapewniamy obsługę prawną związaną z uzyskaniem przysługujących z ZUS-u świadczeń pieniężnych (np. świadczenie pielęgnacyjne, wychowawcze 800+ itd.), a także prowadzimy sprawy związane z decyzjami negatywnymi, czyli odmawiającymi przyznania innych świadczeń
  • 👉 pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń, koncesji i innych dokumentów
  • 👉 sprawy z zakresu prawa budowlanego – w celu pełnego zapoznania się z prowadzonymi sprawami kliknij [tutaj] 
  • 👉 dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi
  • 👉 reprezentowanie klientów w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym w administracji
  • 👉 reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa administracyjnego

Sprawy administracyjne dotyczą najbardziej zaskakujących sfer życia, takich chociażby jak wycinka drzewa na własnej posesji – te z pozoru proste i zwyczajne sytuacje potrafią dostarczyć prawdziwych problemów związanych z często nieuzasadnionymi decyzjami różnych organów administracji publicznej. Nasza kancelaria oferuje pomoc w zakresie przygotowania niezbędnych podań, wniosków oraz wymaganych do nich załączników, a także zapewnia pomoc prawną w zakresie odwołań, zażaleń i skarg.  

Nie tylko klienci indywidualni, lecz także podmioty prawne (takie jak: spółki, spółdzielnie) mogą mieć do czynienia ze sprawami z zakresu prawa administracyjnego. Przede wszystkim w przypadku podmiotów zawierających umowy z organami gminy, powiatu, czy województwa często pojawiają się problemy z roszczeniami tychże organów. 

Oferujemy kompleksową pomoc prawną związaną z oddaleniem, bądź wystosowaniem wobec tych organów odpowiedniego roszczenia. Ponadto nasi radcowie prawni zapewniają reprezentowanie przez organami administracyjnymi wszystkich instancji.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw z zakresu prawa administracyjnego, poznaliśmy schematy działania organów administracyjnych. Dzięki nam masz pewność, że Twoje sprawy są w rękach profesjonalistów, którzy pomogą Ci na każdym etapie walki z biurokracją… od pierwszego pisma aż do ostatniego możliwego środka odwoławczego! 

Masz pytania?