WINDYKACJA I ANTYWINDYKACJA

Masz problemy z płynnością finansową?

Prawnicy pracujący w Kancelarii Prawnej Kamila Zielińskiego posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań windykacyjnych zarówno na etapie polubownym, jak i sądowym czy egzekucyjnym. Nasza Kancelaria specjalizuje się w zawieraniu porozumień prowadzących do odzyskania środków należących do naszych Klientów. Prawnicy Naszej Kancelarii swoimi działaniami dążą przede wszystkim do wypracowania rozwiązań kompromisowych i już niejednokrotnie znajdowali rozwiązanie problemu, który zdawał się niemożliwym do rozwiązania.

Twój kontrahent nie uiścił należnego na Twoją rzecz świadczenia?

Nierzadko spotykamy się z sytuacją, kiedy nasi Klienci nie są w stanie spłacić swoich wierzycieli ze względu na to, że sami padli ofiarą niewypłacalności swojego dłużnika. W takich sytuacjach nasi doświadczeni prawnicy znajdują satysfakcjonujące dla każdej ze stron rozwiązanie, uwzględniając przy tym możliwie największe korzyści naszego Klienta.

Świadczymy pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom oraz spółkom.

Jeśli nie wiesz dlaczego wytoczono przeciw Tobie powództwo lub kwestionujesz zasadność danego zobowiązania, skontaktuj się z Naszą Kancelarią i pozwól mi bronić Twoich interesów.

Nasi doświadczeni prawnicy sporządzą w Twoim imieniu wezwanie do zapłaty oraz wynegocjują satysfakcjonujące Cię warunki odzyskania należnych środków. Jeśli ścieżka polubownego rozwiązania nie przyniesie oczekiwanych rezultatów – skierujemy sprawę do Sądu i w Twoim imieniu będziemy dochodzili Twoich praw na drodze postępowania cywilnego.

Profesjonalna pomoc oferowana przez Kancelarię Prawną Kamila Zielińskiego ułatwi Ci dochodzenie roszczeń i zagwarantuje Ci rzetelny, sprawiedliwy przebieg postępowania!

Chciałbyś skorzystać z naszej oferty pomocy prawnej?
Dzięki nowoczesnemu modelowi obsługi Klienta działamy zdalnie na terenie całego kraju.

Masz pytania?