CUDZOZIEMCY

 • Chciałbyś zalegalizować wykonywaną przez siebie pracę?
 • Starasz się o nadanie obywatelstwa polskiego?
 • Chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt lub pracę?
 • Nie wiesz co zrobić po uzyskaniu zobowiązania do powrotu do swojego kraju?
 • Potrzebujesz pomocy w sprawie z udziałem cudzoziemca?

Prawnicy Kancelarii Prawnej Kamila Zielińskiego posiadają bogate doświadczenie w zakresie spraw z udziałem cudzoziemców zarówno w sprawach cywilnych, rodzinnych, administracyjnych, jak i karnych. Jako Kancelaria odnieśliśmy wiele sukcesów, zapewniając naszym Klientom oczekiwane przez nich rozstrzygnięcia.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że pobyt w obcym kraju może wiązać się z nieznajomością przepisów, która rodzi problemy związane z pobytem oraz codziennym funkcjonowaniem. Z tego względu oferujemy bieżące doradztwo i pomoc przy każdej sprawie.

Pragniemy również ułatwić pracodawcom zatrudnianie cudzoziemców w swojej firmie. Zadbamy o to, aby zatrudnienie to było korzystne dla interesów pracodawcy, oszczędzając przy tym ich czas oraz dbając o ich komfort.

Pomożemy Ci złożyć wniosek umożliwiający legalny pobyt na terenie Polski. Nasi wyspecjalizowani prawnicy oferują swoją pomoc także przy uzyskiwaniu zezwolenia przedłużającego legalny pobyt czasowy. Z wnioskiem takim cudzoziemiec może zgłosić się w sytuacji, kiedy jego pobyt w Polsce jest uzasadniony przez czas dłuższy niż 3 miesiące. Zezwolenie to może być natomiast udzielone maksymalnie na 3 lata.

Jeśli chcesz otrzymać obywatelstwo polskie, należy spełnić szereg wymagań – możesz liczyć na pomoc naszego doświadczonego radcy prawnego, który pomoże Ci wybrać jedną z możliwych ścieżek:

 1. Nabycie obywatelstwa z mocy prawa;
 2. Nadanie obywatelstwa;
 3. Uznanie za obywatela.

Jeśli wydano w stosunku do Ciebie decyzję zobowiązującą do powrotu do swojego kraju oraz zakazującą wjazdu do Polski, możesz się od niej odwołać do Szefa Urzędu do spraw cudzoziemców. Zadzwoń lub przyjdź do naszej Kancelarii, a pomożemy Ci w dopełnieniu wszelkich formalności.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i kompleksowo. Zajmiemy się przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji, zweryfikujemy aktualny status Państwa wniosków, a także podejmiemy kontakt z wszelkimi instytucjami, urzędami.

Kancelaria Prawna Kamila Zielińskiego w Szczecinie zajmuje się profesjonalną i kompleksową pomocą prawną dla cudzoziemców i pracodawców polskich zatrudniających cudzoziemców. Począwszy od legalizacji pobytu, porzez uzyskanie pozwolenia na pracę, a skończywszy na ochronie prawnej przed deportacją.

W zakres naszej pomocy prawnej wchodzą przede wszystkim:

 • Uzyskanie pozwolenia na pobyt tymczasowy i stały
 • Uzyskanie zezwolenia na pracę lub jego zmiana
 • Pomoc w przypadku cofnięcia pozwolenia o pracę
 • Odwołanie od decyzji wojewody do Urzędu ds. Cudzoziemców
 • Uzyskanie Karty Polaka
 • Założenie firmy
 • Ochrona praw pracowniczych
 • Pomoc prawna podczas zatrzymania przez Straż Graniczną
 • Odwołanie od decyzji od deportacji

Uchwałą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 4.12.2018r., założyciel naszej Kancelarii Prawnej – radca prawny Kamil Zieliński – został wpisany na listę radców prawnych uprawnionych do udzielania bezpłatnej pomocy prawnej w ramach Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Masz pytania?